Czy można złapać jesienny wiatr? Można! Naszym uczniom udało się to na zajęciach niemieckiego.