Dzieci pogłębiły swoje wiadomości na temat tropów zwierząt i mogły wykonać pamiątkę z masy solnej.