Regulamin konkursu plastycznego „Figurka św. Józefa”

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. I – IV.

3. CELE:
-Przybliżenie osoby św. Józefa
-Promowanie wartości chrześcijańskich w codziennych sytuacjach życiowych wzorowanych     na postaci św. Józefa

-Promowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka.
-Rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych oraz pomysłowości i kreatywności dzieci.

 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie figury stojącej postaci św. Józefa.
Do wykonania pracy można wykorzystać np.: modelinę, plastelinę, ciastolinę, masę solną, glinę, mydło, świecę, plastik, tkaniny, masę papierową, drewno, …

 

4. Konkurs trwa od 07.04.2021 r. do 24.04.2021 r.

 

5. Zdjęcia figurek św. Józefa należy przesłać do 24 kwietnia 2021 na opolemontessori@op.pl.

 

Do pracy należy dołączyć kartkę z podpisem: imię i nazwisko, klasa oraz pełny adres placówki

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz informacje o zwycięzcach 27 kwietnia 2021 na www.montessori-opole.eu

 

7. W skład jury zasiadają nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci oraz pokazanie prac na potrzeby konkursu.

 

9. Kryteria oceny:
-zgodność prac z tematem;
-jakość i estetyka wykonania;
-indywidualne podejście do tematu;
-pomysłowość, oryginalność pomysłu;
-samodzielność wykonania;
-umiejętne zastosowanie wybranej techniki.

 

10. Wyniki konkursu oraz wszystkie prace zostaną zaprezentowane na portalu społecznościowym Facebook „Pro Liberis Silesiae” oraz na stronie www.montessori-opole.eu

 

11. Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników dyplomy.