Siódmoklasiści z Opola wzięli udział w projekcie Heimatkunde czyli w „niezwykłej” lekcji historii, organizowanej przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Podczas spotkania uczestniczyli w warsztatach oraz udali się w podróż śladami minionych lat, zwiedzając miasto i poznając często już niezauważane niemieckie dziedzictwo kulturowe Opola oraz jego byłych mieszkańców.

To było niesamowite przeżycie, gdyż uczniowie poruszali się po dobrze znanym im mieście, ale poznali je z innej, historycznej strony.