Pani Agnieszka – nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego

 Pani Karolina –nauczycielka języka angielskiego

Pani Patrycja –nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, pedagog szkolny

Pani Agnieszka – nauczycielka języka polskiego