Pan Piotr, nauczyciel religii

Nigdy bym nie pomyślał, że będę kiedyś uczył w szkole, a jednak. Pan Bóg prowadzi mnie przez życie różnymi ścieżkami. Podczas studiów w Krakowie doświadczyłem Jego żywej obecności i miłości. Zapragnąłem dzielić się tym doświadczeniem i głosić Ewangelię. Przez 3 lata formacji w Seminarium mogłem się rozwijać na wielu płaszczyznach i zdobywać cenne doświadczenie. Ostatecznie ukończyłem teologię na Uniwersytecie Opolskim uzyskując wykształcenie pedagogiczne z zakresu religii i etyki. W wolnym czasie lubię wszelką aktywność na łonie natury.”.