Pani Barbara
kierownik ds. administracji

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu Politologii i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych we Wrocławiu. Byłam stypendystką Fundacji Roberta Boscha. Zdobyłam doświadczenie zawodowe pracując w kraju i za granicą.

Uwielbiam przyrodę, długie spacery, ciepłe długie letnie wieczory przy dobrej muzyce. Cenię sobie szczerość, otwartość i przyjaźń.