Nasi uczniowie podczas bardzo ciekawego warsztatu  dotyczącego genealogii, który odbył się  w ramach projektu „W poszukiwaniu własnych korzeni”.