Każdy uczeń podczas warsztatów mógł wykazać się kreatywnością i zaprojektować swój własny latawiec. Po stworzeniu szkieletu latawca uczniowie ozdobili swoje dzieła.