Podczas wyjazdu do Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, dzieci zostały zapoznane z pracą strażaka, mogły zobaczyć jak wygląda wóz strażacki i dowiedzieć się jak należy postąpić w czasie pożaru.